pricenewborn

חבילת צילומי ניו-בורן:

מה מקבלים?

• סשן צילומים של כ: 4-5 שעות.
• כ-100 תמונות בעיבוד בסיסי באיכות הדפסה.
• מתוך ה-100 תמונות תקבלו 20 תמונות  מעובדות בפוטושופ באיכות הדפסה.
• שימוש באביזרים מיוחדים המותאמים לצילומי ניו-בורן.

עלות: 1100 ₪ בסיום סשן הצילומים.

nb7

חבילת צילומי ניו-בורן:

מה מקבלים?
 • סשן צילומים של כ: 4-5 לצילומי ניו-בורן.
 • כ-100 תמונות בעיבוד בסיסי באיכות הדפסה.
 • מתוך ה-100 תמונות תקבלו 20 תמונות מעובדות בפוטושופ באיכות הדפסה.
 • שימוש באביזרים המיוחדים לצילומי ניו-בורן, המצויים בסטודיו.

עלות: 1100 ₪ בסיום סשן הצילומים.

nb7
border-for-price_06

חבילת צילומי ניו-בורן + צילומי הריון:

מה מקבלים?
 • סשן צילומים של כשעתיים לצילומי הריון.
 • כ-100 תמונות בעיבוד בסיסי באיכות הדפסה.
 • מתוך ה-100 תמונות תקבלו 20 תמונות מעובדות בפוטושופ באיכות הדפסה.
 • שימוש באביזרים ובשמלות הריון מיוחדות המתאימות לגוף ומצויות בסטודיו.
 • סשן צילומים של כ: 4-5 לצילומי ניו-בורן.
 • כ-100 תמונות בעיבוד בסיסי באיכות הדפסה.
 • מתוך ה-100 תמונות תקבלו 20 תמונות מעובדות בפוטושופ באיכות הדפסה.
 • שימוש באביזרים המיוחדים לצילומי ניו-בורן, המצויים בסטודיו.

עלות: 1900 ₪ בסיום סשן הצילומים.

חבילת צילומי ניו-בורן + צילומי הריון:

מה מקבלים?
 • סשן צילומים של כשעתיים לצילומי הריון.
 • כ-100 תמונות בעיבוד בסיסי באיכות הדפסה.
 • מתוך ה-100 תמונות תקבלו 20 תמונות מעובדות בפוטושופ באיכות הדפסה.
 • שימוש באביזרים ובשמלות הריון מיוחדות המתאימות לגוף ומצויות בסטודיו.
 • סשן צילומים של כ: 4-5 לצילומי ניו-בורן.
 • כ-100 תמונות בעיבוד בסיסי באיכות הדפסה.
 • מתוך ה-100 תמונות תקבלו 20 תמונות מעובדות בפוטושופ באיכות הדפסה.
 • שימוש באביזרים המיוחדים לצילומי ניו-בורן, המצויים בסטודיו.

עלות: 1900 ₪ בסיום סשן הצילומים.

border-for-price_06

תוספות ושדרוגים:

מה האפשרויות?
 • ניתן להוסיף 5 תמונות מעובדות בפוטושופ בעלות של 200 ₪.
 • ניתן להוסיף אלבום דיגיטלי מהודר עם כריכת תמונה בגודל 20/27, 10 דפי פוטו קשיחים, בעלות של 400 ₪. *

* ישנה אפשרות להגדיל את האלבום הדיגיטלי. המחיר ישתנה בהתאם לגודל האלבום.

תוספות ושדרוגים:

מה האפשרויות?
 • ניתן להוסיף 5 תמונות מעובדות בפוטושופ בעלות של 200 ₪.
 • ניתן להוסיף אלבום דיגיטלי מהודר עם כריכת תמונה בגודל 20/27, 10 דפי פוטו קשיחים, בעלות של 400 ₪. *

* ישנה אפשרות להגדיל את האלבום הדיגיטלי. המחיר ישתנה בהתאם לגודל האלבום.

ניתן לפנות אליי בכל שאלה לטלפון:

052-2460040

לילך